Město Černošice
Karlštejnská 259, 25228 Černošice
   nepřihlášen | Přihlásit se
  Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
  nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-031Z/2/2011 Smlouvy na elektronické spisové služby  6. Schválendetail
Z-1295/2022Z/30/8/20222022Ukončení smlouvy o poskytnutí dotace (Černošická komorní filharmonie)13.07.2022 6. Schválendetail
Z-1288/2022Z/30/5/20222022Kupní smlouva č. 217/2022 o koupi pozemků pod komunikacemi v obci a k. ú Černošice13.07.2022 6. Schválendetail
Z-1287/2022Z/30/4/20222022Kupní smlouva č. 216/2022 o koupi spoluvlastnických podílů na pozemcích pod komunikacemi 13.07.2022 6. Schválendetail
Z-1294/2022Z/30/3/20222022Návrh na pořízení změny územního plánu v ul. Na Drahách na pozemku parc.č. 5461/1 a 6 v k.ú. Černošice 13.07.2022 6. Schválendetail
Z-1293/2022Z/30/2/20222022Rozpočtové opatření č. 47 a změna rozpisu rozpočtu č. 2113.07.2022 6. Schválendetail
Z-1289/2022Z/30/6/20222022Kupní smlouva č. 222/2022 o koupi pozemků parc. č. 1682/24 a parc. č. 1682/88 v obci a k. ú. Černošice, ul. Měsíční a Slunečná - Větrná13.07.2022 6. Schválendetail
Z-1275/2022Z/30/1/20222022POBERO s. r. o. - Prohlášení o ručení a dohoda13.07.2022 6. Schválendetail
Z-1286/2022Z/29/6/20222022Revokace usnesení Z/28/1/2022 (Poskytnutí dotace na kulturní činnost z programu vypsaného městem Černošice na rok 2022) 09.06.2022 6. Schválendetail
Z-1282/2022Z/29/1/20222022Závěrečný účet za rok 2021 a účetní závěrka za rok 202109.06.2022 6. Schválendetail
Z-1280/2022Z/29/7/20222022Dotace na vybudování úseků vodovodního a kanalizačního řadu spolku Osada Radost, z.s. 09.06.2022 6. Schválendetail
Z-1285/2022Z/29/5/20222022Změna zřizovací listiny ZUŠ a ZŠ09.06.2022 6. Schválendetail
Z-1284/2022Z/29/4/20222022Darovací smlouva (pozemek pod komunikací)09.06.2022 6. Schválendetail
Z-1283/2022Z/29/3/20222022Úprava příspěvku zřizovatele pro příspěvkové organizace ZŠ (navýšení), MŠ Husova (navýšení), ZUŠ (snížení) - z důvodu aktualizace odpisových plánů na rok 2022 09.06.2022 6. Schválendetail
Z-1281/2022Z/29/2/20222022Rozpočtové opatření č. 23, 31, 36, 38 a 4009.06.2022 6. Schválendetail
Z-1277/2022Z/28/2/20222022Mimořádný příspěvek DSO Poberounské odpady pro rok 2022 a rozpočtové optaření č. 1717.03.2022 6. Schválendetail
Z-1278/2022Z/28/3/20222022Rozpočtové opatření č. 8, 15, 16 a 1817.03.2022 6. Schválendetail
Z-1279/2022Z/28/1/20222022Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na rok 2022 17.03.2022 6. Schválendetail
Z-1276/2022Z/27/1/20222022Stanovisko města k agresi Ruské federace vůči Ukrajině a poskytnutí finančního daru do veřejné sbírky SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni24.02.2022 6. Schválendetail
Z-1273/2022Z/27/3/20222022Vydání Změny č. 4 Územního plánu Černošice - opatření obecné povahy č. 2/202224.02.2022 6. Schválendetail
Z-1274/2022Z/27/2/20222022Vydání Změny č. 3A Územního plánu Černošice - opatření obecné povahy č. 1/202224.02.2022 6. Schválendetail
Z-1262/2022Z/26/9/20222022Kupní smlouva č. 10/2022 na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 5846/14 o velikosti 18m2 k. ú. Černošice, ul. U Mlýna02.02.2022 6. Schválendetail
Z-1266/2022Z/26/5/20222022Změna územního plánu č. 3B - pověření určeného zastupitele pana Hlaváčka k zapracování regulativů k vybraným pozemkům 02.02.2022 6. Schválendetail
Z-1263/2022Z/26/11/20222022Přijetí investiční dotace do rozpočtu města "Bezpečné chodníky - chodník Dr. Janského v Černošicích"02.02.2022 6. Schválendetail
Z-1270/2022Z/26/4/20222022Odvolání podpisu na výzvě zastupitelům 02.02.2022 6. Schválendetail
Z-1271/2022Z/26/12/20222022Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 611/2020 a ke smlouvě o podpoře č. 139/202102.02.2022 6. Schválendetail
Z-1265/2022Z/26/1/20222022Rozpočtové opatření č. 402.02.2022 6. Schválendetail
Z-1268/2022Z/26/10/20222022Plán zlepšování kvality ovzduší (PZKO). 02.02.2022 6. Schválendetail
Z-1260/2021Z/26/7/20222022Kupní smlouva č. 9/2022 na koupi pozemku parc.č. 2751/20 k.ú. Černošice, ul. K Lesíku02.02.2022 6. Schválendetail
Z-1261/2021Z/26/8/20222022Směnná smlouva č. 8/2022 na směnu nově vzniklého pozemku parc. č. 474/5 v Riegrově ul. za id. 1/2 pozemku parc. č. 2295/1 v ul. Na Marsu02.02.2022 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.