Město Černošice
Karlštejnská 259, 25228 Černošice
   nepřihlášen | Přihlásit se
  Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
  nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-1473/2013R/71/21/2013 Příspěvek na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie  6. Schválendetail
R-5128/2016R/81/10/2016 k revokaci usnesení Rady č.R/79/7/2016 ze dne 7.11.2016 Občerstvení / café VERA - vnitřní vybavení " - výběr zhotovitele  6. Schválendetail
R-1582/2013R/74/2/2013 Smlouva o založení účtu  6. Schválendetail
R-1474/2013R/71/22/2013 Poděkování - univerzita 3. věku  6. Schválendetail
R-9456/2022R/106/9/20222022Pronájem veřejného prostranství v Karlštejnské ulici pro umístění předvolebního poutače25.07.2022 6. Schválendetail
R-9465/2022R/106/3/20222022Kuchyňka pro živnostenský odbor - cenová nabídka na realizaci 25.07.2022 6. Schválendetail
R-9471/2022R/106/28/20222022Darovací smlouva materiálu k zajištění nouzových ubytovacích kapacit (ukrajinská krize) - Středočeský kraj25.07.2022 6. Schválendetail
R-9474/2022R/106/1/20222022Schválení programu 106. jednání rady města25.07.2022 6. Schválendetail
R-9475/2022R/106/22/20222022Nabídka na doplnění systému na informování občanů od fy Galileo Corporation s.r.o. 25.07.2022 6. Schválendetail
R-9476/2022R/106/24/20222022Stanovení ceny kalendáře 25.07.2022 6. Schválendetail
R-9477/2022R/106/21/20222022Žádost o poskytnutí dotace na stavební úpravy prostranství před zimním stadionem Černošice 25.07.2022 6. Schválendetail
R-9450/2022R/106/25/20222022Stanovení ceny a prodej publikace Karlštejnsko v pověstech25.07.2022 6. Schválendetail
R-9451/2022R/106/20/20222022Rozpočtové opatření č. 48 a změna rozpisu rozpočtu č. 2425.07.2022 6. Schválendetail
R-9457/2022R/106/10/20222022Žádost o vyjádření města k přístavbě rekreační chaty č.e. 1239 v Chebské ulici (žadatel pan Tureček)25.07.2022 6. Schválendetail
R-9458/2022R/106/17/20222022Pronájem městského sálu pro letní příměstský tábor v termínu 15.8. - 19.8. 202225.07.2022 6. Schválendetail
R-9459/2022R/106/12/20222022Žádost o vyjádření města k přístavbě vedlejší stavby na pozemku parc.č. 252/1 v ulici V Horce (žadatelé manželé Hovorkovi) 25.07.2022 6. Schválendetail
R-9461/2022R/106/13/20222022Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 2675/1, 2675/2 a 2674 v Kladenské ulici (žadatelé manželé Šimkovi)25.07.2022 6. Schválendetail
R-9464/2022R/106/14/20222022Nájem domu č.p. 118 ve Vrážské ulici25.07.2022 6. Schválendetail
R-9466/2022R/106/15/20222022Zemní práce při opravě poruchy vodovodu v ulici Na Višňovce25.07.2022 6. Schválendetail
R-9449/2022R/106/7/20222022Dohoda o ukončení servisní smlouvy VZT v Hale Věry Čáslavské25.07.2022 6. Schválendetail
R-9455/2022R/106/2/20222022Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 16/2014 ze dne 6.3.2014 k zajištění správy malého a velkého kulturního sálu na Vráži25.07.2022 6. Schválendetail
R-9467/2022R/106/16/20222022Zázemí sportovního areálu - vybavení buněk25.07.2022 6. Schválendetail
R-9469/2022R/106/5/20222022MŠ Husova - úprava vnějšího ostění a nadpraží okenních otvorů25.07.2022 6. Schválendetail
R-9470/2022R/106/8/20222022Doplnění vjezdů k nemovitostem v ul. Dr. Janského v úseku chodníku Puškinova - Školní25.07.2022 6. Schválendetail
R-9472/2022R/106/4/20222022Výstavba chodníku v ul. Střední - dodatek č.125.07.2022 6. Schválendetail
R-9447/2022R/106/23/20222022Vystoupení baskické kapely Korrontzi v amfiteátru 28.8.25.07.2022 6. Schválendetail
R-9452/2022R/106/18/20222022MŠ Husova, příspěvková organizace, IČ: 08084301 - souhlas s přijetím účelového finančního daru25.07.2022 6. Schválendetail
R-9453/2022R/106/19/20222022Informace o změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO - 2. čtvrtletí 202225.07.2022 6. Schválendetail
R-9454/2022R/106/11/20222022Výměna poškozeného stožáru veřejného osvětlení po dopravní nehodě v Dobřichovické ulici 25.07.2022 6. Schválendetail
R-9462/2022R/106/26/20222022Nákup 3 kontejnerů na SKO chatařů25.07.2022 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.