Město Černošice
Karlštejnská 259, 25228 Černošice
   nepřihlášen | Přihlásit se
  Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
  nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-031Z/2/2011 Smlouvy na elektronické spisové služby  6. Schválendetail
Z-1220/2021Z/21/14/20212021Pověření člena zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1215/2021Z/21/7/20212021Zpráva kontrolního výboru - Kontrola veřejných zakázek na "Rekonstrukci a přístavbu nové radnice"26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1210/2021Z/21/5/20212021Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZUŠ26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1206/2021Z/21/3/20212021Závěrečný účet za rok 2020 a účetní závěrka za rok 202026.05.2021 6. Schválendetail
Z-1219/2021Z/21/2/20212021Pořízení Změny č. 1 regulačního plánu pro lokalitu „Na Koutech - východ“ z vlastního podnětu zkráceným postupem 26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1218/2021Z/21/1/20212021Ukončení pořizování 1. změny regulačního plánu pro lokalitu „V Lavičkách“ v k.ú. Černošice. 26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1209/2021Z/21/11/20212021Žádost o odkoupení pozemků v Radotínské ulici, Černošice26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1208/2021Z/21/4/20212021Rozpočtové opatření č. 1826.05.2021 6. Schválendetail
Z-1217/2021Z/21/6/20212021Pojmenování ulic v osadě Zátoka radosti26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1212/2021Z/21/9/20212021Darovací smlouva č. 180/2021 na podíl 2/3 pozemku parc.č. 367/4 v obci a k.ú. Černošice, schody v ul. V Horce26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1211/2021Z/21/8/20212021Darovací smlouva č. 179/2021 mezi městem Černošice a IBS-ROKAL, s.r.o.26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1207/2021Z/21/13/20212021Kupní smlouva č. 128/2021 na koupi 1/2 pozemku parc.č. 2295/1 v obci a k.ú. Černošice, ul. Na Marsu26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1214/2021Z/21/12/20212021Směnná smlouva č. 129/2021 na směnu části pozemku parc. č. 474/2 v Riegrově ul. za id. 1/2 pozemku parc. č. 2295/1 v ul. Na Marsu26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1213/2021Z/21/10/20212021Kupní smlouva č. 181/2021 na koupi 1/3 pozemku parc.č. 367/4 v obci a k.ú. Černošice, schody v ul. V Horce26.05.2021 6. Schválendetail
Z-1200/2021Z/20/1/20212021Rozpočtová opatření č. 12, 15 a 1615.04.2021 6. Schválendetail
Z-1199/2021Z/20/4/20212021Darovací smlouva č. 135/202115.04.2021 6. Schválendetail
Z-1204/2021Z/20/6/20212021Rezignace člena grantového výboru a volba nového člena15.04.2021 6. Schválendetail
Z-1201/2021Z/20/3/20212021Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu města - kompenzační příspěvek 202115.04.2021 6. Schválendetail
Z-1205/2021Z/20/7/20212021Pověření člena zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu15.04.2021 6. Schválendetail
Z-1202/2021Z/20/5/20212021Pověření starosty a místostarosty města, aby každý z nich mohl samostatně rozhodnout o nabytí hmotné nemovité věci v dražbě 15.04.2021 6. Schválendetail
Z-1198/2021Z/20/2/20212021Smlouva o podpoře s SK Černošice, z.s.15.04.2021 6. Schválendetail
Z-1196/2021Z/19/2/20212021Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na rok 2021 03.03.2021 6. Schválendetail
Z-1195/2021Z/19/4/20212021Záměr směny části pozemku parc.č. 474/2 v obci a k.ú. Černošice, ul. Riegrova, Ke Švarcavě03.03.2021 6. Schválendetail
Z-1197/2021Z/19/3/20212021Smlouva o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci o rekonstrukci střechy zimního stadionu03.03.2021 6. Schválendetail
Z-1194/2021Z/19/1/20212021Rozpočtové opatření č. 503.03.2021 6. Schválendetail
Z-1192/2021Z/18/4/20212021Ukončení pořizování Změny územního plánu Černošice týkající se rozšíření ploch dopravní infrastruktury pro připravovanou stavbu Optimalizace trati Praha - Beroun 21.01.2021 6. Schválendetail
Z-1191/2021Z/18/3/20212021Pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemku parc.č. 2014/10 v k.ú. Černošice z plochy bydlení (BR-1) na občanské vybavení (OH) 21.01.2021 6. Schválendetail
Z-1188/2021Z/18/1/20212021Rozpočtové opatření č. 121.01.2021 6. Schválendetail
Z-1187/2020Z/18/5/20212021Pověření starosty a místostarosty města, aby každý z nich mohl samostatně rozhodnout o nabytí hmotné nemovité věci v dražbě 21.01.2021 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.