Město Černošice
Karlštejnská 259, 25228 Černošice
   nepřihlášen | Přihlásit se
  Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
  nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-031Z/2/2011 Smlouvy na elektronické spisové služby  6. Schválendetail
Z-1360/2023Z/5/4/20232023OZV, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Černošice 20.04.2023 6. Schválendetail
Z-1361/2023Z/5/2/20232023Vydání Změny č. 3B Územního plánu Černošice - opatření obecné povahy č. 1/202320.04.2023 6. Schválendetail
Z-1356/2023Z/5/7/20232023Nový hřbitov v Černošicích - vzdání se práva na náhradu škody pro Forestlaan s.r.o.20.04.2023 6. Schválendetail
Z-1355/2023Z/5/3/20232023Zřizovací listina Základní školy Černošice - dodatek 20.04.2023 6. Schválendetail
Z-1357/2023Z/5/1/20232023Rozpočtové opatření č. 1920.04.2023 6. Schválendetail
Z-1359/2023Z/5/6/20232023Darovací smlouva pro Spolek pro partnerství evropských měst z.s.20.04.2023 6. Schválendetail
Z-1358/2023Z/5/5/20232023Kupní smlouva č. 158/2023 o koupi pozemků v Husově ulici 20.04.2023 6. Schválendetail
Z-1352/2023Z/4/6/20232023Žádost o dotaci na akci Mikulášské trhy 2023 na Vráži08.03.2023 6. Schválendetail
Z-1353/2023Z/4/5/20232023Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na rok 2023 08.03.2023 6. Schválendetail
Z-1350/2023Z/4/9/20232023Smlouva o budoucí smlouvě kupní - pozemek pro stavbu Ústředny optické datové sítě 08.03.2023 6. Schválendetail
Z-1348/2023Z/4/1/20232023Rozpočtové opatření č. 1008.03.2023 6. Schválendetail
Z-1345/2023Z/4/2/20232023Novela obecně závazné vyhlášky o obecním systému odpadového hospodářství08.03.2023 6. Schválendetail
Z-1347/2023Z/4/4/20232023Žádost o prominutí dlužné částky od sdružení S dětmi a pro děti08.03.2023 6. Schválendetail
Z-1349/2023Z/4/8/20232023Darovací smlouva - pozemky ul. Akátová08.03.2023 6. Schválendetail
Z-1351/2023Z/4/3/20232023Podnět zastupitelstvu města Černošice dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích08.03.2023 6. Schválendetail
Z-1346/2023Z/4/7/20232023Partnerská smlouva č. 52/2023 s MAS Karlštejnsko, z.ú.08.03.2023 6. Schválendetail
Z-1342/2023Z/3/1/20232023Rozpočtové opatření č. 425.01.2023 6. Schválendetail
Z-1343/2023Z/3/3/20232023Novela obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku25.01.2023 6. Schválendetail
Z-1341/2023Z/3/2/20232023Plán rozvoje sportu města Černošice 2023 - 202825.01.2023 6. Schválendetail
Z-1336/2023Z/3/4/20232023Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků25.01.2023 6. Schválendetail
Z-1339/2023Z/3/6/20232023Kupní smlouva č. 8/2023 o prodeji pozemku parc. č. 3248/2 k.ú. Černošice, osada Slunečná25.01.2023 6. Schválendetail
Z-1340/2023Z/3/7/20232023Odpuštění části stočného za dům č.p. 599 25.01.2023 6. Schválendetail
Z-1329/2022Z/2/8/20222022Vyhlášení grantových programů města Černošice na rok 2023 v oblastech: Práce s mládeží, Kultura a Sociální 30.11.2022 6. Schválendetail
Z-1325/2022Z/2/1/20222022Rozpočet 202330.11.2022 6. Schválendetail
Z-1324/2022Z/2/5/20222022Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města II. 30.11.2022 6. Schválendetail
Z-1323/2022Z/2/4/20222022Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření30.11.2022 6. Schválendetail
Z-1322/2022Z/2/15/20222022Kupní smlouva č. 527/2022 o koupi 2/3 podílu pozemku parc. č. 846/1 k. ú. Černošice30.11.2022 6. Schválendetail
Z-1333/2022Z/2/11/20222022Žádost o projednání záležitosti - požadavek na veřejné představení projektu společnosti IBS-ROKAL, s.r.o. - Centrum Mokropsy/Rezidence Kazínské skály30.11.2022 6. Schválendetail
Z-1331/2022Z/2/7/20222022Navýšení příspěvku MŠ Černošice I - Karlická, IČ: 75008190 na rok 202230.11.2022 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.