Město Černošice
Karlštejnská 259, 25228 Černošice
   nepřihlášen | Přihlásit se
  Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
  nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-1473/2013R/71/21/2013 Příspěvek na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie  6. Schválendetail
R-5128/2016R/81/10/2016 k revokaci usnesení Rady č.R/79/7/2016 ze dne 7.11.2016 Občerstvení / café VERA - vnitřní vybavení " - výběr zhotovitele  6. Schválendetail
R-1582/2013R/74/2/2013 Smlouva o založení účtu  6. Schválendetail
R-1474/2013R/71/22/2013 Poděkování - univerzita 3. věku  6. Schválendetail
R-8634/2021R/75/17/20212021Prodej vozu Škoda Fabia 2SH 4440 - škodní událost č. 003988-05-2021 31.05.2021 6. Schválendetail
R-8654/2021R/75/25/20212021Pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 228 v Poštovní ulici31.05.2021 6. Schválendetail
R-8648/2021R/75/14/20212021Žádost o rekonstrukci Javorové ulice31.05.2021 6. Schválendetail
R-8655/2021R/75/24/20212021Informace o prodloužení doby svozu bio-odpadů 31.05.2021 6. Schválendetail
R-8635/2021R/75/18/20212021Vyhodnocení - VZMR - Nákup xerografického papíru 202131.05.2021 6. Schválendetail
R-8636/2021R/75/19/20212021Vyhodnocení - VZMR - Mobilní klimatizace31.05.2021 6. Schválendetail
R-8638/2021R/75/20/20212021Rozpočtové opatření č. 23 a změna rozpisu rozpočtu č. 2231.05.2021 6. Schválendetail
R-8644/2021R/75/22/20212021Změna organizačního řádu - od 1. 7. 202131.05.2021 6. Schválendetail
R-8629/2021R/75/8/20212021"Rekonstrukce ulice Školní, V Olšinách, Majakovského a Bulharská v Černošicích" - výběr zhotovitele stavby, TDI a BOZP a autorského dozoru31.05.2021 6. Schválendetail
R-8631/2021R/75/11/20212021Smlouva č. 202/2021 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6201749, ul. V Horce a Libušina31.05.2021 6. Schválendetail
R-8632/2021R/75/12/20212021Smlouva č. 214/2021 o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-6007488/25, ul. Kladenská31.05.2021 6. Schválendetail
R-8633/2021R/75/16/20212021Prodej 3 autovraků v majetku města31.05.2021 6. Schválendetail
R-8637/2021R/75/5/20212021Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro výstavbu výrobní haly na pozemcích parc.č. 4281/1, 4284/1 a 4284/21 v ulici U Vodárny (žadatel ALBET, s.r.o.)31.05.2021 6. Schválendetail
R-8640/2021R/75/15/20212021Parkování filmové techniky v ul. Zd. Lhoty a Slovenská31.05.2021 6. Schválendetail
R-8642/2021R/75/10/20212021Žádost o vyjádření města k přípojce el. energie pro pozemek parc.č. 4807/13 v Říční ulici (žadatel ELVITECH, s.r.o.) a Smlouva č. 224/2021 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby IV-12-6028561/SOBS VB/00131.05.2021 6. Schválendetail
R-8647/2021R/75/2/20212021Likvidace zeminy uložené na deponii 31.05.2021 6. Schválendetail
R-8652/2021R/75/1/20212021Schválení programu 75. jednání rady města31.05.2021 6. Schválendetail
R-8653/2021R/75/23/20212021Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra se Státní tiskárnou cenin s.p.31.05.2021 6. Schválendetail
R-8643/2021R/75/13/20212021Smlouva č. 220/2021 o zřízení služebnosti inženýrské sítě, V Kosině31.05.2021 6. Schválendetail
R-8646/2021R/75/4/20212021Zahradní objekty a oplocení u ZŠ Černošice - úprava smlouvy (změna subdodavatele zahradních objektů, lhůty pro jejich dodání a ceny)31.05.2021 6. Schválendetail
R-8649/2021R/75/3/20212021Vybavení interiéru zrekonstruovaných učeben B06 a B07 v ZŠ Černošice - vyhlášení VZMR31.05.2021 6. Schválendetail
R-8650/2021R/75/7/20212021"Rekonstrukce a modernizace učeben B06 a B07 v ZŠ Černošice" - vyhlášení VZMR31.05.2021 6. Schválendetail
R-8651/2021R/75/6/20212021Výstavba workout hřiště31.05.2021 6. Schválendetail
R-8639/2021R/75/21/20212021Žádost o záštitu nad pořádáním 7. ročníku Černošického běhu konaného 18. září 2021 31.05.2021 6. Schválendetail
R-8602/2021R/74/32/20212021Mateřská škola Husova, příspěvková organizace, IČ: 08084301 - schválení účetní závěrky za rok 2020 17.05.2021 6. Schválendetail
R-8603/2021R/74/33/20212021Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - schválení účetní závěrky za rok 202017.05.2021 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.