Město Černošice
Karlštejnská 259, 25228 Černošice
   nepřihlášen | Přihlásit se
  Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
  nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-1473/2013R/71/21/2013 Příspěvek na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie  6. Schválendetail
R-5128/2016R/81/10/2016 k revokaci usnesení Rady č.R/79/7/2016 ze dne 7.11.2016 Občerstvení / café VERA - vnitřní vybavení " - výběr zhotovitele  6. Schválendetail
R-1582/2013R/74/2/2013 Smlouva o založení účtu  6. Schválendetail
R-1474/2013R/71/22/2013 Poděkování - univerzita 3. věku  6. Schválendetail
R-10012/2023R/15/26/20232023Programové vybavení XRG SSL včetně implementace22.05.2023 6. Schválendetail
R-10047/2023R/15/21/20232023Program 6. zasedání zastupitelstva města22.05.2023 6. Schválendetail
R-10020/2023R/15/8/20232023Žádost o vyjádření města k úpravě oplocení pozemku parc.č. 863/3 ve Vrážské ulici (žadatelé manželé Tesařovi)22.05.2023 6. Schválendetail
R-10038/2023R/15/24/20232023Revokace části usnesení č. R/14/19/2023 (Aktualizace odpis. plánu MŠ Barevný ostrov)22.05.2023 6. Schválendetail
R-10016/2023R/15/12/20232023Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 720 v Sosnové ulici (žadatel pan Čovban)22.05.2023 6. Schválendetail
R-10017/2023R/15/11/20232023Žádost o vyjádření města k dodatečnému povolení dokončené stavby zázemí sportovního klubu v ulici Na Drahách (žadatel SK Kazín - Dolní Mokropsy, z.s.) 22.05.2023 6. Schválendetail
R-10019/2023R/15/14/20232023Smlouva č. 192/2023 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6025410/VB/001, ul. U Vodárny22.05.2023 6. Schválendetail
R-10022/2023R/15/9/20232023Žádost o vyjádření města k rekonstrukci a přístavbě chaty č.e. 1417 v oblasti Na Pískách (žadatel pan Novák) 22.05.2023 6. Schválendetail
R-10024/2023R/15/10/20232023Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1734/25 v Domažlické ulici (žadatelé paní Marounková a pan Jakeš) 22.05.2023 6. Schválendetail
R-10025/2023R/15/2/20232023Postřik s předrcením stávajícího asfaltového recyklátu - ul. V Olšinách 22.05.2023 6. Schválendetail
R-10035/2023R/15/16/20232023Výmalba a drobné opravy v kancelářích pracoviště v Podskalské ul. č.p. 19, - smlouva o dílo č. 204/202322.05.2023 6. Schválendetail
R-10036/2023R/15/15/20232023Parkování filmové techniky v Karlické a Fügnerově ulici22.05.2023 6. Schválendetail
R-10049/2023R/15/32/20232023Filmování v ulicích Karlická, V Zahrádkách, V Mýtě a V Dolích22.05.2023 6. Schválendetail
R-10027/2023R/15/23/20232023Rozpočtové opatření č. 29 22.05.2023 6. Schválendetail
R-10030/2023R/15/13/20232023Žádost o vyjádření města k realizaci dočasného oplocení pozemku parc.č. 2936 v ulici Na Ladech (žadatelé paní Konečná a pan Hippmann)22.05.2023 6. Schválendetail
R-10032/2023R/15/5/20232023Smlouva o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu CES 198/202322.05.2023 6. Schválendetail
R-10033/2023R/15/6/20232023Smlouva o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu CES 579/202222.05.2023 6. Schválendetail
R-10037/2023R/15/4/20232023Úprava vzoru nájemní smlouvy o krátkodobém nájmu Haly Věry Čáslavské 22.05.2023 6. Schválendetail
R-10040/2023R/15/30/20232023Nákup popelnic22.05.2023 6. Schválendetail
R-10048/2023R/15/31/20232023FVE na objektu radnice Černošice - uzavření smlouvy o připojení výrobny k DS CES č. 217/202322.05.2023 6. Schválendetail
R-9946/2023R/15/25/20232023FO - Mimořádná splátka úvěrů podle Smlouvy o úvěru CES 177/2014 a 596/2017 ve výši celkem 5.938.770,- Kč22.05.2023 6. Schválendetail
R-10023/2023R/15/7/20232023Opatření pro odstranění zápachu z kanalizace v Kazínské ulici22.05.2023 6. Schválendetail
R-10021/2023R/15/3/20232023Dostavba komory a obnova VDJ Vráž - cenová nabídka na doplnění projektu o FVE 22.05.2023 6. Schválendetail
R-10029/2023R/15/22/20232023Tržní řád22.05.2023 6. Schválendetail
R-10039/2023R/15/29/20232023Kupní smlouva na dodání čipů ke sběrným nádobám odpadu22.05.2023 6. Schválendetail
R-10041/2023R/15/28/20232023Změna organizačního řádu s účinností od 1. 6. 202322.05.2023 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.