Město Černošice
Karlštejnská 259, 25228 Černošice
   nepřihlášen | Přihlásit se
  Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
  nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-1473/2013R/71/21/2013 Příspěvek na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie  6. Schválendetail
R-5128/2016R/81/10/2016 k revokaci usnesení Rady č.R/79/7/2016 ze dne 7.11.2016 Občerstvení / café VERA - vnitřní vybavení " - výběr zhotovitele  6. Schválendetail
R-1582/2013R/74/2/2013 Smlouva o založení účtu  6. Schválendetail
R-1474/2013R/71/22/2013 Poděkování - univerzita 3. věku  6. Schválendetail
R-9383/2022R/104/23/20222022Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022 (DPS)13.06.2022 6. Schválendetail
R-9403/2022R/104/7/20222022Výměna řídicího počítače ČOV13.06.2022 6. Schválendetail
R-9386/2022R/104/16/20222022Parkování filmové techniky v ulicích Mokropeská, Slunečná a Větrná13.06.2022 6. Schválendetail
R-9387/2022R/104/18/20222022Parkování filmové techniky v ulicích Jasmínová a Topolská13.06.2022 6. Schválendetail
R-9389/2022R/104/17/20222022Filmování v amfiteátru u základní školy13.06.2022 6. Schválendetail
R-9390/2022R/104/8/20222022Žádost o vyjádření města k vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 1897 v Chebské ulici (žadatelé manželé Hustákovi) 13.06.2022 6. Schválendetail
R-9391/2022R/104/9/20222022Žádost o vyjádření města k vybudování vjezdu na pozemek parc.č. 1400/1 z ulice Svatopluka Čecha (žadatelka paní Jeřábková)13.06.2022 6. Schválendetail
R-9392/2022R/104/12/20222022Žádost o vyjádření města k vybudování vjezdu na pozemek parc.č. 4101/125 ve Fibichově ulici (žadatel pan Vaněk)13.06.2022 6. Schválendetail
R-9385/2022R/104/20/20222022Žádost o finanční podporu - brožurka o finanční gramotnosti, Stopa života, s. r. o.13.06.2022 6. Schválendetail
R-9404/2022R/104/27/20222022Smlouva o poskytování služeb závodního stravování formou odběru jídel13.06.2022 6. Schválendetail
R-9407/2022R/104/5/20222022Studie pro výstavbu komunikací a inženýrských sítí a odvodnění lokality Měchury v Černošicích13.06.2022 6. Schválendetail
R-9409/2022R/104/19/20222022Parkování filmové techniky v ulici Na Drahách13.06.2022 6. Schválendetail
R-9410/2022R/104/30/20222022Pravidelná výměna vodoměrů v roce 2022 - výběr dodavatele13.06.2022 6. Schválendetail
R-9411/2022R/104/29/20222022Odměny ředitelkám škol a školek zřízených městem Černošice13.06.2022 6. Schválendetail
R-9393/2022R/104/10/20222022Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodní přípojky k domu č.p. 834 v Jiráskově ulici (žadatel Český Nemovitostní Trust, s.r.o.) 13.06.2022 6. Schválendetail
R-9394/2022R/104/11/20222022Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rekreační chaty č.e. 1181 v osadě Klůček (žadatelka paní Řeháčková) 13.06.2022 6. Schválendetail
R-9396/2022R/104/13/20222022Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 1682/128 a 1682/129 v Měsíční ulici (žadatel pan Kraus) 13.06.2022 6. Schválendetail
R-9399/2022R/104/14/20222022Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2507/2 ve Střední ulici podle upravené dokumentace (žadatelé manželé Wachalovi)13.06.2022 6. Schválendetail
R-9348/2022R/104/3/20222022Dodatek č. 10/200/2014 k pojistné smlouvě č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání13.06.2022 6. Schválendetail
R-9395/2022R/104/28/20222022Rozpočtové opatření č. 4113.06.2022 6. Schválendetail
R-9388/2022R/104/22/20222022Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 442/2020 na Zpracování lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Jílové13.06.2022 6. Schválendetail
R-9406/2022R/104/26/20222022Navýšení kapacity ZUŠ Černošice13.06.2022 6. Schválendetail
R-9408/2022R/104/1/20222022Schválení programu 104. jednání rady města13.06.2022 6. Schválendetail
R-9397/2022R/104/21/20222022Dohoda o supervizi pracovního týmu oddělení sociální pomoci mezi městem a Licianem Kantorem13.06.2022 6. Schválendetail
R-9400/2022R/104/25/20222022Návrh na úpravu org. struktury a org. řádu s úč. od 20. 6. 202213.06.2022 6. Schválendetail
R-9401/2022R/104/6/20222022Havarijní čištění ucpaných stok splaškové kanalizace v ulicích Topolská, Kyjevská, Madridská, Hradecká a Osada Slunečná13.06.2022 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.